Astro-blog 30: Bomen over Mars

Vroege dienst? Kijk om 4:45 's ochtends even naar de oostelijke horizon. Daar staan laag aan de hemel de twee buurplaneten van de aarde naast elkaar: Venus, felwit en rechts daarvan Mars, roodachtig en nog steeds mysterieus.

8 juni 2009

Is Venus niet zo lieftallig als haar naam doet vermoeden, Mars blijkt mee te vallen voor een planeet die genoemd is naar een oorlogsgod. Recente onderzoekingen door de nabij Mars' noordpool neergestreken Phoenix lander wijzen uit dat de grond er vruchtbaar is en ook water is aanwezig, zij het aan de oppervlakte in de vorm van ijs. Maar dat op die vruchtbare grond iets groeit, is nooit waargenomen. Hoewel... Een steeds grotere hoeveelheid gedetaillieerde satellietfoto's van Mars is beschikbaar op internet en talloze enthousiastelingen speuren uren naar opmerkelijke details en bomen daar uitgebreid over op gespecialiseerde forums. Wat ziet u op bijgaande foto, gemaakt door de Mars Global Surveyor?

Foto's zoals de bovenstaande zijn aanleiding tot websites met wilde verhalen over kilometers grote woudreuzen en iets minder wilde verhalen over kolonies van (micro)organismen die zich aan het einde van het winterseizoen uitbreiden en vertakken. Voor bovenstaande foto is een geologische verklaring bedacht: lekkage van gassen of vloeistoffen uit ondergrondse reservoirs door wijd vertakte scheuren, vertekend door suggestief strijklicht. Die geologische verklaring verdient voorlopig naar mijn mening de voorkeur, omdat hij geen onnodig spectaculair nieuw fenomeen (leven op Mars) introduceert. Maar de biologische hypothesen zijn natuurlijk veel leuker en een beetje fantaseren kan geen kwaad, mits een hypothese maar niet voor een feit wordt versleten.

JdeH